On the road!

Net als vorige verkiezingen gaan Chris Vanheule en ikzelve de laatste rechte verkiezingslijn in met onze Campagnemobiel! De hele week lang cruisen we doorheen onze gemeente met een gepimpte billekarre. Van ochtendkrieken tot avondgloren, van maandag tot en met zaterdag. Dit weekend maakten onze zonen, Thibault & Thibault, alvast een testritje (foto)...

Fre Devos: “Het is ‘ns een andere manier om in contact te komen met de kiezer. Het is niet opdringerig. Overal waar we komen, zoeken mensen ons op. Ik heb ook een notaboekje mee. Vaak kaarten mensen immers kleine knelpunten aan: defecte openbare verlichting, losliggende tegels, noem maar op. We hebben oor voor die kleine dingen. Ze zijn even belangrijk als de grote projecten waar iedereen over praat.

Chris Vanheule: "We maken ons sterk om toch dagelijks minstens 10 uur te trappelen. Uiteraard niet nonstop: we houden regelmatig halt om met de mensen te babbelen. En uiteraard zijn er de nodige koffiestops. Mensen die ons komende week tegenkomen moeten niet aarzelen: spreek ons gerust aan en vraag naar onze programmapunten. We staan open voor elk contructief gesprek of suggestie.”

Reageer